1. Familiaal opvolgingstraject

  Een familiale overname is altijd delicaat. Emoties spelen hier onvermijdelijk een grotere rol dan bij een externe verkoop. Van Breda Advisory zorgt voor een stappenplan dat een vlotte overdacht mogelijk maakt

  Hoe we dat doen?
  Het begint met praten. We gaan met iedereen aan tafel zitten en vragen van elk de visie op de persoonlijke en familiale situatie, en op de toekomst van de onderneming.
  Uit al die meningen distilleren we een consensus. Van daaruit schetsen we mogelijke trajecten om dat doel te bereiken. De familie beslist.
  Als het traject vastligt brengen we u, waar nodig, in contact met externe partijen, bijvoorbeeld voor de juridische afhandeling van de overdracht. Op die manier behouden we onze onafhankelijkheid waardoor we u optimaal kunnen blijven begeleiden.

 2. Verkoop aan externe partij

  Inzicht in de overnamemarkt.
  We leggen nooit rechtstreeks de link tussen koper en verkoper. Wel met de bemiddelaar die de partijen met elkaar in contact brengt. We kennen de markt goed en weten wie sterk werk aflevert.
  De keuze van een kwalitatieve externe partij maakt een groot verschil.

  Met oog voor het menselijke aspect
  Als ondernemer bent u voortdurend aan het werk. Rond uw activiteit heeft u wellicht ook een groot netwerk opgebouwd. Het sociale en professionele loopt na al die jaren door elkaar. De vraag die we altijd stellen is: hebt u al nagedacht over wat u na de verkoop wil doen? Niet alleen met de vrijgekomen middelen, maar ook met uw tijd. Hebt u daar een plan voor?

  Het ontwikkelen van een persoonlijke toekomstvisie is een belangrijk onderdeel van het overnameproces.

  Realistisch beeld schetsen van de overnamemarkt

  We geven een indicatie van de te verwachten prijs én de verwachtingen van de kopers.

 3. Waardering-en optimalisatie

  De waardering van een bedrijf is geen exacte wetenschap.
  Er is geen unieke methode. Obv 3 verschillende invalshoeken (rendabiliteit, netto-actief, vergelijkbare marktwaardes) bieden wij u een indicatieve waardebepaling aan.

  Wanneer u als familiale ondernemer proactief inzicht krijgt in de waarde van uw bedrijf kan u ook bewuster omgaan met de value drivers ervan. Dit inzicht zal u helpen om op scharniermomenten de juiste keuzes te maken.

  Het waarderingsproces is dus ook een uitstekend managementtool.
  Zo wordt de waarderingsoefening geen éénmalige gebeurtenis, maar groeit ze uit tot een kompas voor het creëren van ondernemingswaarde.

  Waarde is niet gelijk aan prijs
  De prijs is hetgeen een koper uiteindelijk bereid is te betalen. Die prijs kan hoger of lager zijn dan de waarde van het bedrijf. Dat hangt af van factoren zoals marktpositie, aanwezige kennis, conjunctuur, specialisatiegraad, afhankelijkheid van de zaakvoerder,... Het is heel belangrijk om na te gaan waarom juist een koper interesse heeft in uw bedrijf.

Valérie Rigaumont is erkend als dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille.