Kirsten Coeck

Familiebedrijven adviseur - Familymind

Broeklei 4,
2845 Niel

Binnen Familymind begrijpen we zeer goed de dynamiek van familiebedrijven omdat we er letterlijk met onze voeten jarenlang hebben in gestaan, tussen de mensen, want daar moet het gebeuren.

We zijn een onafhankelijk klankbord dat volledig neutraal, objectief en eerlijk kan samenwerken met alle partijen in je familie en bedrijf. We kunnen ons zeer goed inleven in de wereld van ondernemers, overdragers en de opvolgers van morgen, omdat we zelf deel uitmaakten van een overdrachtsproces in het familiebedrijf en reeds verschillende ondernemers hierbij hebben begeleid.

We kijken verder dan de louter financiële, fiscale of juridische invulling van bedrijfsoverdracht. De familiale, emotionele en vaak persoonlijke vraagstukken waar de organisatie voor staat krijgen bij ons uitgebreide aandacht. We beschikken over een ruim netwerk van externe specialisten in diverse materies (juridisch, fiscaal, enz.) die we graag met je delen.

Familymind neemt je mee doorheen het ganse overdrachtsproces van A tot Z. We verruimen je horizonten en geven je inzicht in hoe je jouw bedrijf en familie kan voorbereiden op de overdracht. Welke vragen moet je jezelf op welke moment in het overdrachtsproces stellen? Welke zijn de mogelijke toekomstscenario's voor jouw bedrijf? Wat zijn de individuele verwachtingen van de verschillende betrokkenen? Welke zijn de grootste valkuilen tijdens de overdracht? Welke consequenties brengt de toekomstige overdracht op fiscaal en financieel vlak met zich mee?

Wij zorgen ervoor dat:

  • Je de verschillende overdrachtsscenario's leert kennen die nauw aansluiten bij je wensen en die van de betrokkenen in uw bedrijf.
  • Het overdrachtsproces bespreekbaar wordt gemaakt onder alle betrokkenen en iedereen inzicht en vertrouwen krijgt in de mogelijke scenario's.
  • Er een gedeelde visie ontstaat over de toekomst van het bedrijf en de rol van de familie hierin, die gedragen wordt door alle betrokkenen.
  • Opvolgers gecoacht worden in hun groeitraject om zich klaar te stomen voor de opvolging van het familiebedrijf.
  • Je een helder financieel en strategisch inzicht bekomt om de toekomst van je bedrijf verder uit te schrijven.
  • Je zowel op financieel, organisatorisch, familiaal en psychologisch vlak voldoende zekerheid kan opbouwen om met vertrouwen je zaak te kunnen loslaten.
  • Je over een duidelijk plan beschikt om de overdracht op een efficiënte en gestructureerde manier aan te pakken.
  • Er duidelijkheid ontstaat over de toekomstige rol van familie in het bedrijf en dat de spelregels hiervoor worden vastgelegd in een familiecharter.

Wij begeleiden je maandelijks of volgens behoefte in een individueel traject, waar wij gedurende het overdrachtsproces een betrouwbaar en persoonlijk klankbord vormen voor jezelf en andere betrokkenen, je familie en je bedrijf.