Jos Thys

Raadgever Familiebedrijven - RIJO Advies

Schongaustraat 19,
9100 St-Niklaas

De Familie bijstaan in het strategische traject van de overdracht naar volgende generatie of externen. Begeleiding in opstart en werking raad van bestuur of raad van advies voor de uitbouw van de strategie. Mijn ervaring is vooral financieel en strategisch. Maak deel uit van verschillende raden van bestuur en advies.