Herlinde Anthonissen

Bestuurder, coach - Cenzes Managementacademy

Léon Stynenstraat 57 bus 1,
2000 Antwerpen

Herlinde Anthonissen van Cenzes Managementacademy bv heeft een jarenlange ervaring in de begeleiding en opleiding van bedrijfsleiders, hun directieleden en hun raad van bestuur.
De overdracht van een bedrijf is een delicaat proces waarbij emoties komen kijken en spanningen komen bovendrijven.
Het is belangrijk om in een vroeg stadium de visie van de betrokkenen bespreekbaar te maken, zowel op persoonlijk als op familiaal vlak. Dit proces wordt vergemakkelijkt als er aandacht is voor de vragen van iedereen:

  • Wat zijn onze verwachtingen?
  • Welke rol zal iedereen krijgen?
  • Welke rol kan of moet de overlater nog spelen?
  • Welke toekomst zien we voor het bedrijf ?
  • Hoe komen we tot een gedeelde visie?
  • Hoe zullen we alles organisatorisch regelen?
  • Hoe komen we tot een gedragen plan van aanpak?

Vanuit haar expertise verzorgt Herlinde de opleiding en de begeleiding van de familieleden voor het goede beheer van de onderneming.
Ze treedt op als neutraal klankbord en als onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Herlinde bouwde een groot netwerk uit en werkt samen met andere experten voor de juridische en financiële vraagstukken.