Overnamebegeleiding
Fibiz is een onafhankelijk adviesbureau dat eigenaars en bedrijfsleiders van KMO's persoonlijk adviseert en begeleidt bij de verkoop van hun onderneming: vanaf de beslissing tot verkoop, tot en met de realisatie van de gewenste transactie.

De verkoop van een onderneming vergt immers een goede voorbereiding. Een data room en due diligence zijn essentiële onderdelen, maar ook de keuze van de juiste adviseur bepaalt mee het succes van de overdracht.

Uw mogelijkheden
U bent op zoek naar een overnemer voor één of meerdere afdelingen van uw bedrijf? U wil alleen activa kwijt, machines of een pand? U zoekt een nieuwe aandeelhouder? Of u wil uw bedrijf in zijn geheel verkopen? Wie is de meest geschikte koper voor uw bedrijf?

Fibiz analyseert eerst uw onderneming en uw persoonlijke situatie. Samen vinden we de geschikte koper voor uw bedrijf. En daarna leidt en begeleidt Fibiz de volledige transactie: onderhandelingen, intentieverklaring, onderzoek van de jaarrekeningen, advies bij de opmaak van de contracten. Maar niet zonder u van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Voorafgaand aan het 'echte' overnameproces, komen volgende zaken aan bod:

 • Waardebepaling
 • Wat is uw onderneming waard?
 • Deze vraag kan u zich stellen in het kader van een kapitaalsverhoging of omwille van andere redenen zoals familiale opvolging, scheiding der wegen, gedeeltelijke overdracht, etc.
 • Als u uw ondernemingsactiviteiten gaat beëindigen of overdragen, kunt u diverse methoden toepassen om de waarde van uw onderneming te berekenen. Dit is geen exacte wetenschap; u zult altijd naar de betreffende marktsituatie moeten kijken en vertaling daarvan is immer subjectief. De berekening van de waarde van uw bedrijf is mogelijk op basis van het verleden, het eigen vermogen, de toekomst of meestal een combinatie hiervan.
 • Fibiz voert voor u bedrijfswaarderingen uit.
 • Verkoopklaar maken van de onderneming
 • Het 'verkoopklaar' maken van een bedrijf heeft heel wat voeten in de aarde en vergt veel specifieke kennis. Fibiz heeft die kennis in huis.
 • Verhoog uw waarde

Welke acties kan u ondernemen vóór u uw bedrijf in het uitstalraam zet?

 • Pak afdelingen aan die ondermaats presteren.
 • Spreek beschikbare fondsen aan die u kan inzetten om de waarde van uw bedrijf te optimaliseren.
 • Ga na of een volledige verkoop van uw bedrijf de beste optie is. Misschien blijft u toch maar beter voor een deel aandeelhouder?

Fibiz toetst de strategische mogelijkheden af en vat alles samen in een begrijpelijke nota. Pas daarna start het verkoopproces

Breng alvast een bezoek aan onze website www.fibizpartners.com