Barbara Mathieu

Bedrijfsadviseur - Overnamespecialist - Multiple Choice Belgium

Oude Baan 55,
2930 Brasschaat

Vanuit mijn eigen ervaring als ondernemer en zaakvoerder weet ik wat er zich onder de huid van een ondernemer afspeelt. Ik probeer in de eerste plaats een klankbord te zijn en mij in te leven in de situatie van de ondernemer.
Zowel voorbereiding, het 'klaar maken' van het bedrijf, de technische kant van een overdracht als nazorg zijn mij meester. Ik optimaliseer vaak eerst het business model om een betere overname prijs of vlottere overdracht te bekomen.
Niet alleen de financiële en juridische kant van een overname zijn belangrijk; ik vertrek vanuit de (meest onderschatte) emotionele kant en zorg ook voor de begeleiding bij de uitwerking van de praktische kant om zo rust te creëren bij de ondernemer in het volledige overname/overlaten traject.

Technische specialisaties

  • Keuze overdrachtsscenario: bedrijf volledig overdragen binnen de familie, behoud aandelen binnen de familie met aanstelling externe manager, bedrijf verkopen aan externe overnemer, aan industriële overnemer of aan financiële investeerder, SWOT-analyse van de onderneming
  • Begeleiding bij vastleggen toekomstige rol van de familie in de onderneming en opstellen familiecharter, Advies over (tijdelijke) betrokkenheid van de overdrager na de overdracht, Bemiddeling om familiale standpunten op één lijn te brengen
  • Waardebepaling van de onderneming, Doorlichting van de jaarrekeningen en advies over financiële aspecten van de onderneming en terugverdientijd van de berekende waarde, Advies over financieringsmogelijkheden
  • Advies over juridische structuur, statuten en contractuele verplichtingen
  • Opstellen anoniem bedrijfsprofiel en informatie memorandum, Zoeken naar overnemers, Bijstand bij onderhandelingen, Afronden transactie