Maak op de infomarkt kennis met...

BVOB

De BVOB leden zijn personen die professioneel bemiddelen bij overnames.

Zij treden op als onafhankelijke, gekwalificeerde personen die professionele diensten verlenen aan organisaties en aandeelhouders door:

het evalueren van de verkoops- of aankoopmogelijkheden van bedrijven of afdelingen ervan

 • het opstellen van een gedetailleerd dossier
 • het aantrekken en benaderen van potentiële kandidaten
 • het voeren of begeleiden van onderhandelingen
 • het maken van goede afspraken en het vastleggen ervan in contracten.

Aanwezig op de infomarkt:

Stefaan Gillis, zaakvoerder ABMplus

Peter Meers, zaalvoerder A-Square

Francis Gevaert, zaakvoerder Aquis

Wannes Hendrickx, medewerker OBA  (onder voorbehoud)

Website: www.bvob.be

KBC

Je onderneming overlaten is een sleutelmoment bij uitstek. Naast de zakelijke aspecten spelen ook je emoties daarbij een belangrijke rol, of je je onderneming nu overlaat aan je kinderen of verkoopt aan een derde. En net omdat het zo gevoelig ligt, is het belangrijk dat je er vroeg over begint na te denken.

Je KBC kmo-adviseur geeft je een overzicht van de mogelijke scenario’s van een overdracht én van de financiële en fiscale gevolgen van een verkoop, een schenking of een combinatie van beide. Hij of zij kan je helpen om je inzicht te geven in de waarde van je vennootschap en de verschillende waarderingsmethoden, je onderneming tijdig overnamerijp te maken, de financierbaarheid te vergemakkelijken en de ondernemerswaarde te maximaliseren.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Stefan Hollaert
 • Rudy Goossens
 • Renaat Delputte
 • Nadine Staelens
 • Michiel Vanhauwere

PMV

PMV is een doe- en durfbedrijf. Zij investeert in ondernemingen, hetzij via equity, hetzij via achtergestelde leningen, hetzij via waarborgen van bankkredieten. PMV investeert zowel bij de prille start als bij de groei van een bedrijf. Bedrijfsovernames zijn een heel belangrijk item waarvoor PMV enkele nuttige financieringsinstrumenten aanbiedt.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Alex De Ridder, accountmanager bedrijfsinvesteringen

Website: www.pmv.eu/nl

 

BCFA

De BCFA(Belgian Corporate Finance Association) is een vereniging binnen de sector van corporate finance die de toegevoegde waarde van de corporate finance en M&A activiteiten naar een ruime community wil verspreiden. Onder haar leden telt BCFA een groot aantal overnamebemiddelaars en adviseurs die advies geven in het kader van de overdracht van bedrijven naar de volgende generatie.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Philippe Vermeulen
 • Dider Le Fevere

Website: bcfa.eu

CONNECT

Het project CONNECT 2.0 wil economische vrije beroepers zoals onder meer boekhouders en accountants ondersteunen als adviseur van hun cliënteel, zijnde onze ondernemers. Om dit te realiseren is de Federatie Vrije Beroepen de intermediaire tussen het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen enerzijds en de drie economische beroepsinstituten (BIBF, IAB en IBR) anderzijds. Boekhouders en accountants kunnen een belangrijke rol opnemen bij het proces van opvolging en overdracht van ondernemingen.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Jef Bormans Adviseur & Projectmedewerker CONNECT 2.0

UNIZO en Integraal

Ontdek ons aanbod voor kandidaat-overnemers en -overlaters. U kan hier terecht voor zowel eerstelijnsadvies als een intensieve begeleiding op maat.

We helpen u goed voorbereid te starten door overname met een haalbaar businessplan en geven u inzicht in de verschillende financierings-mogelijkheden.

Overlaters kunnen bij ons terecht voor praktische infosessies,  kmo adviesmarkten en gericht advies om zichzelf en hun onderneming klaar te maken voor de overdracht. Indien u nog twijfelt omtrent een bedrijfsoverdracht, stellen we graag Road to Growth voor, ons nieuwe coaching traject dat inzicht geeft in de sterke en minder sterke punten van uw  onderneming en van uzelf als ondernemer. Samen graven we dieper en geven we je nieuwe strategische inzichten en adviezen mee om een eventuele overdracht succesvol te realiseren.

Denkt u ook stilaan na over het einde van uw  carrière en hoe u dat best aanpakt, dan vindt  u alle antwoorden bij het aanbod van Ondernemen50plus

Aanwezig op de infomarkt:

 • Ellen Reyniers
 • Guido Seghers

Website: www.unizo.be; www.ondernemen50plus.com

Voka

De dienstverlening die Voka aanbiedt op vlak van opvolging & overname bestaat uit verschillende formats:

 • Info & advies
 • Inspiratiesessies
 • Events: Family Business Happening
 • Opleidingen
 • Kortlopende intensieve trajecten
 • Langlopende intensieve trajecten: Familio & Transitio

Binnen het thema Overname & Opvolging speelt de vertrouwensrol van Voka een zeer sterke rol. Ondernemers kunnen op elk moment bij ons terecht voor één op één advies of voor opleiding of coaching in korte - & langlopende intensieve trajecten. Voka garandeert anonimiteit in de behandeling van hun vraag / case door een één op één contact met een ervaren Voka medewerker.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Jens De Vos, directeur projecten
 • Heidi Logghe, projectmanager ondernemerschap

Website: www.voka.be

NSZ

Maak kennis met Boost2Succces. Boost2Success stimuleert ondernemerschap in Vlaanderen. Iedere ondernemer kan bij ons team terecht voor een gratis screening van uw bedrijf via onze quickscan. Daarnaast kan u gratis uitgebreid advies en begeleiding bekomen met als doel uw onderneming sterker te maken. Boost2Success is een project van ondernemersorganisatie NSZ, met steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Laurent van Strijthem, Multiple Choice
 • Gerben Van der Wallen, Zaakvoerder Multiple Choice

Website: www.nsz.be

OVERNAMEMARKT

Individuele adviesgesprekken met demonstratie en informatie over het online matchingplatform Overnamemarkt.be

Voor kandidaat-overnemers & starters: tips om online een geschikt over te nemen bedrijf te vinden en om correct te reageren op de gepubliceerde bedrijfsprofielen.

Voor de kandidaat-verkopers: praktische tips voor het opstellen van een overtuigend bedrijfsprofiel.

Nieuw : rubriek “Participaties” helpt  u  zoeken naar een risicokapitaal-verschaffer of een medewerkend vennoot.

Extra's: presentatie mogelijkheden om het bedrijfsprofiel op Overnamemarkt.be eveneens kenbaar te maken aan ondernemers/investeerders in Brussel of Wallonië (in het Frans) of Europees via Transeo Marketplace (in het Engels

Aanwezig op de infomarkt:

 • Ellen Reyniers
 • Guido Seghers

Website: www.overnamemarkt.be; www.plateformedetransmission.be

BEDRIJVENTEKOOP

Wilt u uw bedrijf verkopen of bent u juist op zoek naar een bedrijf? Op Bedrijventekoop.be vindt u een actueel aanbod van bedrijven welke te koop aangeboden of te koop gevraagd worden. Ook als u op zoek bent naar een participatie of fusie, bent u hier aan het juiste adres. Bedrijventekoop.be is samen met Bedrijventekoop.nl met 95.000 bezoekers per maand de grootste onafhankelijke bedrijfsovernamesite van België en Nederland. Bovendien wordt uw profiel niet alleen op Bedrijventekoop.be geplaatst, maar ook op Bedrijventekoop.nl. Heeft u verdere vragen over bedrijfsoverdrachten of wenst u in contact te komen met onafhankelijke overnameadviseurs, dan kan u ook bij ons terecht.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Marc Leemans, zaakvoerder
 • Inez Rombouts, office manager

Website: bedrijventekoop.be

EY

EY heeft een ruime ervaring opgebouwd met het ondersteunen van bedrijven en familiale ondernemers bij de overdracht van de (familiale) onderneming en ook op het vlak van de overname van ondernemingen. EY biedt ondersteuning in de breedste zin van het woord. Er kan onder meer advies en bijstand verleend worden bij de diverse juridische en fiscale aspecten verbonden aan de overdracht of overname van een (familiale) onderneming, family governance en het tot stand brengen van een familiaal charter, het opmaken van de nodige contracten, aandeelhoudersovereenkomsten en andere transactie gerelateerde overeenkomsten, bijstand bij de verschillende fasen van de verkoop van het familiebedrijf en advisering en bijstand bij de overname van bedrijven en inzake overnamefinanciering.

Aanwezig op de infomarkt:

 • Wout Coppens, Partner – Private Client Services EY
 • Angela Nowosad, Advocaat - HVG - Advocaten – Avocats
 • Herman De Wilde, Advocaat - HVG

Website: www.ey.com

© 2017 - De week van de bedrijfsoverdracht is een initiatief van Agentschap Innoveren & Ondernemen - www.vlaio.be